Indmeldelse

Indmeldelse i Folkestedets venner - Indmeldelsesblanketten fås:
I brochureholderne på væggen ved siden af Folkestedets reception.
 
I Folkestedets reception, mandage kl. 9 – 15, kan du indbetale medlemskontingent ellers indbetal på foreningens konto: 5370 0527529.
 
Du kan også melde dig ind, via indmeldelsesformularen på denne side:
Medlemskontingent er pt. kr. 50,00.- kr.  

2018

2018 bliver et stort år for FV. Masser af arrangementer, men måske mest hvor vi står lidt på sidelinjen. Dvs. at vi stiller os til rådighed med bar med mere, mens andre står for selve arrangementet.
 
Som medlem bliver du underrettet om, hvad der sker i foreningen! 
 
OGSÅ i 2018 vil vi prøve at få et større hjælperkorps stablet på benene, til brug under arrangementer og i særdeleshed i festugen, hvor vi går all-in.
 
Hver måned vil vi udsende nyhedsbrev, hvor du bliver opdateret omkring vores arrangementer på Folkestedet.
Vi vil, så vidt muligt, ligeledes informere om andres arrangementer!  

Hvem er vi?

Vi glæder os vildt, til at behage jer med masser af kulturelle arrangementer.
 
Folkestedets venners formålsparagraf er som følger:
 
• skabe relationer og sociale netværk mellem unge og ældre gennem forskellige arrangementer
• skabe relationer og sociale netværk mellem ældre gennem forskellige arrangementer
• medvirke til ensomhedsforebyggelse gennem sociale kontakter  
Michael Pelle Clausen